Hoppa yfir valmynd

Lög og reglugerðir

Lög og reglur um Fjarskiptastofu

Fjarskiptastofa

  • Nr. 75/2021 - Lög um Fjarskiptastofu
  • Nr. 17/2022 - Lög um áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta
  • Reglur nr. 197/2022 - Reglur FST og Samkeppniseftirlitsins um meðferð og úrlausn fjarskiptamála

Reglur nr. 710/2020 - Reglur um málsmeðferð hjá Póst- og fjarskiptastofnun

Gjaldskrá nr. 1115/2006 - Gjaldskrá Póst- og fjarskiptastofnunar (PDF)

Lög og reglur um netöryggi

Lög um netöryggi

Nr. 78/2019 - Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða

Reglugerðir um netöryggi

Nr. 1255/2020 – Reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa veitenda stafrænnar þjónustu. - 1. desember 2020

Nr. 480/2021 - Reglugerð um netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar (CERT-ÍS) - 3. maí 2021

Nr. 866/2020 - Reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu - 1. september 2020

Reglur fyrir fjarskiptafyrirtæki um netöryggi

Nr. 68/2020  - Reglur um breytingu á reglum 1221/2007 um vernd upplýsinga á almennum fjarskiptanetum.

Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 10. desember 2007

Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta - 10. desember 2007

Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu - 10. desember 2007

Lög og reglur um fjarskipti

Fjarskiptalög og reglugerðir

Lög um fjarskipti

Nr. 70/2022 - Lög um fjarskipti

Reglugerðir um fjarskipti

Nr. 1100/2022 - Reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta - 30. september 2022

Nr. 305/2019 - Reglugerð um skráningu gervihnattatíðna - 18. mars 2019

Nr. 1128/2018 - Reglugerð um framkvæmd nethlutleysis - 13. desember 2018

NR 1303/2017 - reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna - 22. desember 2017

Nr. 1174/2012 - Reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 21. desember 2012

Nr. 558/2016- Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 24. júní 2016

Nr. 1047/2011 - Reglugerð um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum - 14. nóvember 2011

Nr. 555/2023 - Reglugerð um bókhald og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja - 23. maí 2023

Nr. 526/2011 - Reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu - 25 maí 2011

Nr. 780/2010 - Reglugerð um yfirgjaldsþjónustu í tal- og farsímanetum - 24.september 2010

Nr. 1116/2009 - Reglugerð um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu  - 28. desember 2009

Nr. 556/2023 - Reglugerð um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta  - 23. maí 2023

Nr. 36/2009 -  Reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála - 21. janúar 2009

Nr. 700/2005 - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 866/200 um aðskilnað fjarskiptaneta og kapalkerfa fyrir sjónvarp sem eru í eigu sama lögaðila

Nr. 77/2003 - Reglugerð um innheimtu jöfnunargjalds á árinu 2003

Nr. 199/2002 - Reglugerð um sundurgreindan aðgang að heimtaugum

Nr. 734/2000 - Reglugerð um starfsemi fjarskiptafyrirtækja með staðfestu í ríki utan evrópska efnahagssvæðisins

Reglur um fjarskipti

Nr. 720/2023 - Reglur um almenna heimild til að reka fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu - 22. júní 2023

Nr. 1244/2022 - Reglugerð um verðsamanburð á fjarskiptaþjónustu - 2. nóvember 2022

Nr. 1111/2015 - Reglur um innanhússfjarskiptalagnir - 15. desember 2015

Nr. 421/2018 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1111/2015 um innanhúsfjarskiptalagnir - 18. apríl 2018

Nr. 993/2009 - Reglur um efni viðmiðunartilboðs fyrir opinn aðgang að heimtaugum  - 30. nóvember 2009

Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum   - 10. desember 2007

Nr. 68/2020 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1221/2007, um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 17. janúar 2020

Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta   - 10. desember 2007

Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu  - 10. desember 2007

Nr. 94/2002 - Reglur um viðmiðunartilboð um samtengingu

Innviðir

Nr. 125/2019 - Lög um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta. - 1. janúar 2020

Radíó- og talstöðvar

Nr. 348/2004 - Reglugerð um starfsemi radíóáhugamannna

  • Nr. 1306/2017 -  Reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi rádíóáhugamanna nr. 348/2004 - 22. desember 2017

Nr. 493/1988 - Reglugerð um rekstur radíóstöðva

Nr. 002/1987 - Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu

Númer og tíðnir

Nr. 960/2023 - Reglur um númer, númeraraðir og vistföng á sviði fjarskipta - 19. september 2023

Nr. 655/2010 - Reglur um forval og fast forval í talsímanetum - 12. ágúst 2010

Nr. 1112/2022 - Reglur um númera- og þjónustuflutning í almennum fjarskiptanetum  - 5. október 2022.

Nr. 629/2008 - Reglur um fyrirkomulag númerabirtingar

  • Nr. 463/2010 - Reglur  um breytingar á reglum um fyrirkomulag númerabirtingar nr. 629/2008

Búnaður

  • Nr. 944/2019 - Reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað

Reglugerðir um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa

Nr. 125/2009 - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með síðari breytingum.

Nr. 377/2007 - Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta

Nr. 122/2004 - Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd

Nr. 53/2000 - Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa

Nr. 513/1998 - Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip

Nr. 445/1993 - Reglugerð um neyðarsendibaujur í 121,5 MHz fyrir nærmiðun, þegar maður fellur fyrir borð

Nr. 71/1991 - Reglugerð um innflutning og viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz

Útvarp

Nr. 38/2011 - Lög um fjölmiðla

Reglur nr. 570/2006 - Reglur um skilyrt aðgangskerfi og notendabúnað fyrir stafrænt sjónvarp

Gerðir ESB um fjarskipti - (eru innleidd í íslensk lög)

2019/785/EC - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem heimilar notkun tíðnisviðsins fyrir búnað sem notar UWB (ultra   wideband) tækni á samræmdan hátt frá 14. maí 2019 (á ensku)

2014/53/ESB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á tilskipun 1999/5/EB

EEC ákvarðanir

ECC/DEC/(07)01 um samræmda notkun, undanþágu frá leyfisskyldu og frjálst flæði á efnisskynjunarbúnaði sem notar UWB tækni á tíðnisviðum undir 10,6 GHz. Dags. 24. mars 2006 - Uppfært 8. mars 2019.

ECC/DEC/(06)04 um samræmda notkun, undanþágu frá leyfisskyldu og frjálst flæði á búnaði sem notar  notar UWB tækni. Dags. 30. mars 2007 - Uppfært 18.11.2022.

Aðrar tilskipanir á íslensku  (leit á EES vefsetri utanríkisráðuneytisins)

Reglugerðir:

Nr. 531/2012 - Reglugerð ESB um reiki á almennum farsímanetum - 13. júní 2012

Sjá einnig vefsíðu Evrópusambandsins um lög og reglur varðandi fjarskipti (enska)