Skipa- og flugfjarskipti

Skipafjarskipti

Maritime and Safety System) stendur fyrir alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fyrir sjófarendur. Á því byggjast neyðarfjarskipti skipa.

Skoðun fjarskiptabúnaðar og útgáfa öryggisvottorða

Skoða þarf árlega fjarskiptabúnað í öllum skipum. Í öllum tilfellum fylla skoðunarmenn út skoðunarskýrslur.

Fjarskiptastofa skoðar fjarskiptabúnað í öllum fiskiskipum lengri en 24 m. Einnig í þeim fiskiskipum undir 24 m. að lengd sem sigla út fyrir hafsvæði A1. Samgöngustofa gefur út öryggisvottorð fyrir þessi skip.

Faggildar skoðunarstofur skoða fjarskiptabúnað í bátum og skipum sem eingöngu sigla á hafsvæði A1. Skoðunarstofurnar senda skoðunarskýrslur til Fjarskiptastofu sem gefur út öryggisvottorð fyrir viðkomandi skip/báta.

Skoðunarhandbók (Fjarskiptabúnaður fiskiskipa undir 24 metrum sem einungis sigla á A1 svæði)

Fjarskiptastofa skoðar fjarskiptabúnað í öðrum skipum svo sem farþegaskipum og flutningaskipum. Á grundvelli skoðunarskýrslu gefur stofnunin út öryggisvottorð fyrir þessi skip.

Skilgreining hafsvæða

Kröfur um búnað ráðast af því hafsvæði sem skipið hefur heimild til að sigla á (A1 , A2, A3 og A4).

  • Hafsvæði A1: Er hafsvæði sem takmarkast af langdrægi strandstöðvar til talfjarskipta og viðvarana með stafrænu valkalli (DSC) á metrabylgju (VHF).

  • Hafsvæði A2: Er svæði utan við hafsvæði A1, sem takmarkast af langdrægi strandstöðvar til talfjarskipta og viðvarana með stafrænu valkalli (DSC) á millibylgju (MF).

  • Hafsvæði A3: Er svæði utan hafsvæða A1 og A2, sem takmarkast af langdrægi kyrrstæðra INMARSAT gervihnatta til sendinga viðvarana, þ.e. milli 70° N og 70° S

  • Hafsvæði A4: Er svæði utan hafsvæða A1, A2 og A3.

Fjarskiptaskírteini

Þeir sem annast fjarskipti um borð í skipum verða að hafa til þess réttindi og gefur Fjarskiptastofa út skírteini því til staðfestingar.

Fyrir öll skip gildir eftirfarandi:

Á hafsvæði A1 skal sá sem er ábyrgur fyrir fjarskiptum vera handhafi takmarkaðs skírteinis fjarskiptamanns (ROC, Restricted Operator’s Certificate). Skal a.m.k. einn starfsmaður hafa þessi réttindi.

Á hafsvæði A2, skal hafa um borð a.m.k. einn starfsmann með almennt talstöðvarvarðarskírteini (GOC, General Radiotelephone Operator''s Certificate).

Skip, sem mega sigla á hafsvæðum A3 og A4, skulu hafa a.m.k. tvo starfsmenn með almennt fjarskiptamannsskírteini (GOC, General Operator''s Certificate).

Númer skipa

Í neðangreindum skrám er að finna upplýsingar um númer sem úthlutað hefur verið til íslenskra skipa: MMSI (DSC og 406 MHz neyðarbauja), Standard A, Standard B, Standard C, Standard M og Selcall (Radíótelex):

Númeraskrárnar (Excel skjöl) uppfærðar síðast: 14.10.2021

MMSI númer skipa - í MMSI númeraröð

MMSI númer skipa - heiti skipa í stafrófsröð

MMSI númer skipa - eftir skipaskrárnúmeri

Flugfjarskipti

Um fjarskipti við flugvélar og fjarskiptabúnað um borð í þeim gilda sérstakar reglur.

Leyfisbréf fyrir fjarskiptabúnað

Fyrir fjarskiptabúnað um borð í öllum flugvélum skal vera leyfisbréf, útgefið af Fjarskiptastofu.

Umsókn um leyfisbréf fyrir tækjabúnað í flugvél  (Rafrænt umsóknareyðublað)

Þeir sem annast fjarskipti um borð í flugvélum verða að hafa til þess tilskilin réttindi.
 
Frekari upplýsingar veitir Hörður R. Harðarson.